Frederikssund Idrætsanlæg
Idræt
Tennisbold og ketcher på Frederikssund Tennisbane. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

Frederikssund Idrætsanlæg

Som følge af gældende restriktioner er alle indendørs idrætsanlæg lukkede.
Vi håber at kunne byde jer velkomne igen mandag den 8. februar

Indendørs faciliteter, herunder foreningslokaler og klubhuse
Forlængelsen af restriktionerne betyder at alle indendørs fritid- og idrætsfaciliteter, herunder foreningslokaler og klubhuse fortsat skal holdes lukkede.
Forening- og fritidsbrugeres adgangsbrikker er lukket centralt fra den kommunale sikringsafdeling.
Der er enkelte undtagelser i forhold til eliteidrætsudøvere som har fået genåbnet brikkerne eller på anden måde sikret adgang.
Hvis I undtagelsesvist har behov for adgang til jeres facilitet, hvis I skal hente noget eller et vigtigt gøremål, så kontakt os, så vi kan hjælpe jer med adgang. 

Udendørs faciliteter

Formelt set er udendørs idrætsfaciliteter ikke lukkede, men underlagt forsamlingsloft på 5 deltagere og øgede afstandskrav på 2 meter.
Sammenholdt med myndighedernes anbefalingerne om at aflyse alle ikke nødvendige aftaler og i øvrigt begrænse social kontakt, så bør I, eventuelt i dialog med jeres specialforbund overveje om det harmonerer med fortsat aktivitet i jeres forening.
I sidste ende er det jeres beslutning om I kan lave hold med max. 5 deltagere inkl. træner, som er er tydeligt adskilt og på intet tidspunkt bliver blandede.
Idrætsanlæggene har ikke prioriteret mandskab til eks. vedligehold/snerydning af baner.
NB! De nyanlagte kunstgræsbaner ved Idrætsbyen og på Kalvøen er, grundet vejret, ikke endelig færdiggjort. De forventes afleveret til kommunen midt i uge 3, og må således under ingen omstændigheder benyttes inden da.
Vi kontakter de foreninger der har tider på de to baner, når de er frigivet – så må I, jvf vores udmelding om minimal drift og myndighedernes generelle anbefalinger, vurdere om I har aktivitet på banerne. 

Fitnesspavilloner og skaterbaner er også underlagt forsamlingsloft og afstandskrav – Idrætsanlæggene fører ikke formelt opsyn med håndhævelse af dette, det er en politiopgave.

Generel information om coronasituationen i kommunen finder du her: Info om corona

Spørgsmål eller andre henvendelser vedrørende idrætsanlæg kan ske via kontaktinfo nederst på siden