Frederikssund Idrætsanlæg
Idræt
Tennisbold og ketcher på Frederikssund Tennisbane. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

Frederikssund Idrætsanlæg

Udmelding fra Center for Kultur og Fritid 20. april 

Kære foreninger. 

Så har vi modtaget nogle flere informationer og retningslinjer fra Kulturministeriet omkring genåbning af kultur, idræts og fritidsaktiviteter. 

Efter gennemlæsning af retningslinjerne kan Center for Kultur og Fritid konkludere følgende, som nok er det mest presserende for jer som forening, at få styr på.

 • I forbindelse med genåbningen den 21. april, hvor børn og unge under 18 år, samt ældre over 70 år (med coronapas) kan genoptager indendørs idrætsaktiviteter, vil det igen være muligt at benytte badefaciliteter og omklædningsrum. Anbefalingerne om afstand gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Som udgangspunkt anbefales der under omklædning og bad mindst er 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt. Samtidig skal kravet for lokalets størrelse overholdes. Der skal være et areal på 4 m2 pr. person i alle lokalerne.
 • Der åbnes også op for at der kan afholdes eksempelvis bestyrelsesmøder, planlægningsmøder og andre stillesiddende mødeaktiviteter mv. Også ved mødevirksomhed skal kravet om 4 m2 pr. person overholdes og det skal sikres, at der er mindst 1 meters afstand mellem pladserne. Dette måles fra næse til næse og ikke fra armlæn til armlæn. Udleverede materialer håndteres tilstrækkeligt sikkert. Der gennemføres hyppig afspritning eller håndvask, og materialer rengøres grundigt inden anvendelse af andre. Ved afholdes af møder skal der endvidere tages højde for, at det gældende indendørsforsamlingsforbud overholdes. Det er ikke muligt at afholde møder i de kommunale lokaler, om endnu ikke er omfattet af åbning
 • Alle tidligere udmeldte retningslinjer og anbefalinger vedr. hygiejne og rengøring er fortsat gældende. Håndsprit og vejlede opslag skal  være tydelige for alle brugerne.
 • De rammer der blev udstykket omkring aktiviteterne i efteråret kan forsat følges. Det er eksempelvis muligt at afmærke (både indendørs og udendørs baner) således at flere adskilte grupper kan deles om faciliteten.
 • Der er i genåbningsplanen fastsat datoer for løbende lempelse af forsamlingsforbuddet, både indendørs og udendørs. Der hvor der er et særligt forsamlingsforbudsgrænse ved organiserede aktiviteter, skal det være foreningsaktiviteter i organiseret regi. ”Organiseret regi” betyder, at det skal være foreningen der arrangerer og tager ansvar for de afholdte aktiviteter. Medlemmer af samme forening der finde sammen og selv organiserer en fælles aktivitet, anses som et privat arrangement, hvorfor disse aktiviteter skal følge det almene forsamlingsforbud. Det samme gør sig gældende for vil sociale arrangementer i foreningsregi, som også skal følge de almene gælden forsamlingsforbud. Det er foreningens ansvar at forsamlingsforbuddet overholdes.

Som nævnt i tidligere sendte mail, så ser regeringens genåbningsplan således ud:

 • Fra onsdag den 21. april:  
  • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år (uden coronapas). Det omfatte alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktiviteterne
  • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter.
  • Indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og med krav om coronapas.
  • Ved fremvisning af coronapas åbnes for museer, kunsthaller samt biblioteker.
  • Det generelle forsamlingsforbud hæves indendørs til 10 personer og udendørs til 50 personer
 • Fra torsdag den 6. maj:
  • Ved fremvisning af coronapas åbnes for spillesteder, teatre, biograf og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år.
  • Det generelle forsamlingsforbud hæves indendørs til 25 personer og udendørs til 75 personer
 • Fra fredag 21. maj:
  • Ved fremvisning af coronapas – resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Herudover åbnes indendørs faciliteter i forlystelsesparker, Zoo med videre og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler.
  • Fra den 21. maj 2021 åbnes – ved fremvisning af coronapas – resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Herudover åbnes indendørs faciliteter i forlystelsesparker, Zoo med videre og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler.
  • Det generelle forsamlingsforbud hæves indendørs til 50 personer og udendørs til 100 personer
 • Fra fredag 11. juni:
  • Det generelle forsamlingsforbud hæves indendørs til 100 personer og afskaffes udendørs. 
 • Fra søndag  den 1. august:
  • Det indendørs forsamlingsforbud afskaffes. 

Hold jer orienteret via jeres hovedorganisationer og eget specialforbund, om specifikke anbefalinger/retningslinjer for jeres aktivitet.
Har I praktiske spørgsmål eller brug for faciliteter – så kontakt Frederikssund Idrætsanlæg: idraet@frederikssund.dk.
Har I spørgsmål om tolkning af regler eller retningslinjer – så kontakt Center for Kultur og Fritid: kulturogfritid@frederikssund.dk 

I første omgang bliver det organiserede indendørs idræt for børn og unge under 18 år, som igen fra i morgen onsdag den 21. april kan genskabe liv og aktivitet i vores sale og haller rundt omkring i Frederikssund Komme. Frederikssund Idrætsanlæg har sørget for, at lokalerne er klar til jer.

Så rigtig god fornøjelse!