Frederikssund Idrætsanlæg
Idræt
Tennisbold og ketcher på Frederikssund Tennisbane. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

Frederikssund Idrætsanlæg

Indendørs faciliteter, herunder foreningslokaler og klubhuse er fortsat lukkede


Forlængelsen af restriktionerne betyder at alle indendørs fritid- og idrætsfaciliteter, herunder foreningslokaler og klubhuse fortsat skal holdes lukkede.
Forening- og fritidsbrugeres adgangsbrikker er lukket centralt fra den kommunale sikringsafdeling.
Der er enkelte undtagelser i forhold til eliteidrætsudøvere som har fået genåbnet brikkerne eller på anden måde sikret adgang.

Til alle jer der ikke kan komme i gang med jeres sædvanlige aktivitet indendørs endnu.
Vi håber, I kan være kreative og rykke jeres foreningsaktivitet udendørs.
Vi kan desværre endnu ikke åbne for naturgræsbaner, da de slet ikke er klar til aktivitet endnu.
Men der er flere offentlige steder, f.eks legepladser/multibaner, hvor foreningsaktivitet kan finde sted – husk blot at det SKAL være i foreningsregi, for at forsamlingsloft på 25 personer gælder.
I kan også gå i dialog med de eksisterende brugere på udendørs anlæg, i forhold til om der er tidspunkter, hvor man kan låne et hjørne af eksempelvis en kunstgræsbane..

Hvis I undtagelsesvist har behov for adgang til jeres facilitet, hvis I skal hente noget eller et vigtigt gøremål, så kontakt os, så vi kan hjælpe jer med adgang. 

Udendørs faciliteter - Genåbnes pr. 1. marts - dog ikke naturgræsbaner 

Med regeringens senest udmelding, forøges forsamlingsloftet for udendørs foreningsaktiviteter til 25 personer pr 1. marts.
Dette gælder uanset alder. Men det gælder som sagt KUN for aktivitet i foreningsregi.
Som tidligere udmeldt fra Center for Kultur og Fritid, så er der ikke kommet særlige retningslinjer fra Kulturministeriet endnu, derfor forholder vi os til de eksisterende retningslinjer. Tilkommer der ændringer, justerer vi naturligvis efter det, jeg tænker efterhånden at vi alle er blevet rigtig gode til at tilpasse os.
Foreninger bedes desuden selv orientere jer, i både jeres hovedorganisationer og eget specialforbund, om specifikke anbefalinger/retningslinjer for jeres aktivitet.

Kunstgræsbaner
Kunstgræsbanerne er klar til at tage imod de sædvanlige brugere.
På idrætsbyens bane venter vi stadig på de specialfremstillede 11. mandsmål, samt opretning af fordybning.
Vi forventer levering af 11. mands mål i starten af uge 10
Der er opsat mål til 8-mands og 5-mands fodbold

Adgang til toiletter/boldskure/foreningslokaler mv.
Der må gerne etableres adgang til toiletter/boldskure – det er stadig kun tilladt at foretage kortvarigt ophold.
Det er således stadig ikke tilladt, at holde møder i klublokaler eller anden længerevarende aktivitet indendørs.
Der er IKKE adgang til omklædning og bad – I det hele taget opfordrer vi til, at alt hvad der kan foretages hjemmefra klares der.

Etablering af adgange til toiletter/boldskure mv. sker i dialog med idrætsanlægget og teknisk servicekorps.
Etablering sker under hensyntagen til generel sikring og drift af bygninger.
Kontakt os på via kontaktinfo nederst på siden – hvis I har spørgsmål om adgange.

Generel information om coronasituationen i kommunen finder du her: Info om corona

Spørgsmål eller andre henvendelser vedrørende idrætsanlæg kan ske via kontaktinfo nederst på siden