Frederikssund Idrætsanlæg
Idræt

FAQ - Hyppigt stillede spørgsmål

Vi vil på denne side samle op på de mange og konstruktive spørgsmål og tilbagemeldinger vi får fra jer gæster og brugere.
Har du et spørgsmål vedrørende Svømmehallen, så kan du skrive til vores funktionspostkasse -  se oplysninger nederst på siden.

Omklædning

Der mangler plads i omklædningsrummene?
Udover almindelig herre- og dameomklædning, er der prioriteret plads til gruppe- og handicapomklædning.
Derudover er gangen udenfor omklædningsrum tænkt som et område, hvor sko og støvler kan tages af.
Gangen foran omklædningsrum vil blive opdateret med flere bænke samt spejle, således at hårtørring mv. også kan ske her, herved skabes der mere plads i selve omklædningsrummene.
Opdateret 17/9. Der er opsat piktogrammer, så det fremgår tydeligt at omklædningsrum er barfodsområder.

Der mangler knager, spejle og hårtørrere i omklædningsrum?
Det er en del af byggeprogrammet og vi afventer levering fra entrepenøren. Vi satser på at det er på plads snarest.
Opd. 17/9 Knager og spejler er sat op, vi afventer fortsat hårtørrere. 

Der er for få skabe med kodelås?
Skabe med kodelås er primært tiltænkt gæster og kunder der kun besøger os en enkelt gang eller to.
Vi håber at vores faste gæster og brugere vil investere de 40 kr. i et personligt armbånd der sikrer dem et skab til omklædning.
Armbåndet  bruges også til klippe- eller årskort hvorved der opnås en betydelig rabat på entréprisen.
I spidsbelastninger har personalet gæstearmbånd der kan lånes - spørg efter armbånd hos personalet.

Hvor skal jeg stille mit fodtøj?
Fodtøj skal placeres i reolen i gangen udenfor omklædningsrum. Ønsker du at låse det inde, er du velkommen til at tage det i hånden og placere i dit skab.
Der kommer en reol særligt til større vinterfodtøj.

Må jeg have klap- eller barnevogn med?
Klap- og eller barnevogn kan placeres under trappen, når du har taget elevatoren ned.
Du  kan låne klapvogn eller autostol som må anvendes i omklædningen til dit barn.

Coronaforanstaltninger

Hvad gøres der ift coronarestriktioner?
Vi følger kulturministeriets anbefalinger for svømmehaller, det betyder blandt andet, at der maksimalt må være 1 person pr 4m2 i bassinerne. Ved hvert bassin, sauna, omklædningsrum eller område er der skiltet med hvor mange personer, der må være ad gangen. Du kan læse Kulturministeriets retningslinjer her (Svømmehaller s7); Kulturministeriets anbefalinger for genåbning af indendørs idræt

I foreningstid er det foreningernes ansvar at guide deres medlemmer i forhold til at overholde retningslinjerne.

Billetkøb

Jeg kan ikke finde priserne på hjemmesiden?
Vi har valgt at priserne vises på vores betalingsplatform, således at de kun skal opdateres et sted og altid er korrekte.
Du finder siden her: https://frsundsvoem.halbooking.dk/newlook/default.asp
Tryk "køb online" i  det øverste faneblad - så får du en oversigt over alle billetter, klippe- og årskort.

Skal jeg oprette mig som bruger for at købe en billet online?
Ja, du opretter dig én gang som bruger, herefter har du mulighed for at købe enkelt billetter eller tanke dit armbånd op hjemme fra sofaen.
Når du har købt armbånd online eller på automaten, udleveres det hos personalet i svømmehallen mod fremvisning af kvittering.

Parkering/adgang

Der er langt at gå fra parkeringspladsen?

Med parkeringspladsen for foden af svømmehallen, er der kommet et stykke vej at gå for de brugere af svømmehallen, der kommer i bil.
Idrætsbyen er planlagt med afsæt i en helhedsplan og derfor ved vi allerede  nu hvordan området skal udbygges i grove træk.
Der er på sigt planlagt to gode adgangsveje ind til idrætsbyen fra henholdsvis Strandvangen og Kornvænget, dette vil forbedre parkeringsforhold og tilgængelighed betragteligt.
Forpladsen foran indgangen til svømmehallen er prioriteret bilfrit område. Allerede til januar vil pladsen fyldes af børn der går til og fra både svømning og fodbold på de nye kunstgræsbaner.

Kan jeg som handicappet få adgang til bommen og handicapparkering?

Har du et gyldigt handicapparkeringskort, og er fast bruger af svømmehallen, kan du få adgang til at betjene bommen, og derved køre op og parkere på bagsiden af svømmehallen på handicappladserne.
Dit telefonnummer oprettes i databasen og du kan derved betjene bommen med din mobiltelefon.
Kontakt personalet i svømmehallens åbningstid for oprettelse af adgang.
Er du lejlighedsvis bruger af svømmehallen kan du ved ankomst ringe til Svømmehallens Vagttelefon:
 47 35 11 11—tryk 3 (Dette gør  du også 1. gang du besøger os som fast bruger)
Personalet vil herefter åbne bommen for dig.
Bommen åbner automatisk ved udkørsel

Offentlig transport

Er der tænkt på direkte forbindelse til svømmehallen?

Der kommer et busstoppested ved Kornvænget, herfra kan man benytte gå- og cykelstien op til svømmehallen.
Vi har desværre ikke en præcis tidshorisont på anlægning af busstoppested, men håber at der klart i løbet af efteråret.
Det er muligt at benytte Plustur/Flextrafik til rejsen, læs eventuelt mere her: https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/plustur

Kiosk

Der mangler en kiosk eller café?
Svømmehallen er tænkt som 1.fase af en samlet idrætsby.
I 1.fase er der ikke planlagt etablering af kiosk. Kiosk/Café  er tænkt ind i takt med at idrætsbyen udbygges og kundegrundlaget derved er tilstrækkeligt for en fornuftig drift.
Vi arbejder på en løsning hvor der opsættes automater til vores gæster og brugere. Vi forventer at denne er opsat i løbet af efteråret.